Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.8.23
0
OSADA SAMOTÁRU – IX. kapitola
Dňa 23. mája 1946 bola 9. schôdza, na ktorej boli tieto osoby: Jim, Soňa, Tex, Bob, Mike, Joan, Kid a Peggy. Žolo, Fox, Tom, Johny, Krafalo neboli.
Žolovi bolo milšie sa voziť na mašine, ako prísť na schôdzu. Foxo robil to isté, čo Žolo. Tiež mal čosi inšie. Dlho sme na nich čakali.
Keď nikto nešiel, tak sme započali my ôsmi členovia, ako sme sa dohovorili na minulej schôdzi. Voľby sa konali celkom správne. Tí, ktorí boli neprítomní, tí sa nevolili. Nakoniec vysvitlo, že šerifom u nás v osade „Samotárú“ bol zvolený Jim, ktorý bol od začiatku šerifom. Podšerif bol zvolený Tex, ktorý vykonával to a ono, ale nakoniec ním musel ostať on. Pokladník bol zvolený Kid, ktorý je už dosť zapracovaný do svojho remesla. Za tajomníka sa nám nehodil skoro žiaden, tak sme to udelili Kidovi a veselému Bobimu, poprípade aj Fox môže tajomníka zastupovať.
Najviac sa však Mike tešil, že dá Žolovi odznak, ale milý Žolo neprišiel. Mike však bol pevne rozhodnutý, že na budúcej schôdzi odznak Žolovi odovzdá. Onedlho sme novozvolenú osadu veselo zapíjali.
Mená krstné a priezviská členov v osade „Samotárú“
                                        Čundrácke
                                             mená
Karol Krutil ......................... Jim
Milan Wὓrfl ......................... Tex
Milan Mazúr ........................ Kid
Karol Kučera ....................... Mike
Ferdinand Bolgáč ................. Bobi
Domin Fekete ...................... Fox
Ferdinand Salkovič .............. Tom
Leo Olšinský ....................... Žolo
Ján Vašek ............................. Johny
Evar Polakovič .................... Krafalo
Novozvolená Osada „SAMOTARÚ“
Šerif                       Jim ............... Krutil
zástupca šerifa       Tex ............... Wὓrfl
Pokladník              Kid ............... Mazúr
Tajomník               Fox, Bob, sme viacerí
A ostatní sú členovia
Mike.................................... Kučera
Žolo..................................... Olšinský
Tom..................................... Salkovič
Krafalo................................. Polakovič
Johny................................... Vašek
Ďalej máme v osade dievčatá:
Peggy................................... Sučanská
Joan..................................... Kohútová
Soňa..................................... Prosmanová
            
Dňa 30. mája 1946 sme šli na tramp len tak z pasie Kid, Žolo, Mike a Vao. Veselo sme si kráčali tmavou nocou ďaleko kdesi skoro do neznáma, ale napokon sme sa usalašili v Kordovom pevnom baráčku, kde sa nám charošo spinkalo. Hrali sme asi do 2. hodiny v noci.
V nedeľu, vlastne vo štvrtok, ale bol sviatok. Šli sme domov asi o pol druhej odpoludnia. Cestou sme si s veselosťou pobrnkávali na mandolínach a gitare. Vao ten šiel sa kdesi kúpať vraj nahý, Žolo a Mike sa vozili na mašine po ulici. Kid ten len písal zápisnicu.
Ahoj
„Zápisnica“
Dňa 30. mája 1946 konala sa 10. schôdza v hostinci Wὓrfla, na ktorej sa zúčastnili: šerif Jim, Bob, Kid, Mike, Žolo, Joan, Soňa a Peggy. Pán Fox prosím pekne odišiel radšej za obyčajnou uličnicou, ako by mal ostať na schôdzi. To mu bolo milšie.
My ôsmi sme sa dosť dobre zabávali, najmä Bob, ktorý mal meno, na ktoré si zapíjal. Onedlho sa objavil aj malý Tom a Krafalo, ktorí sa viacej venovali svojim kamarátom ako osade. Preto Jim nariadil, že na budúcej schôdzi povie im on, ako sa veci majú. Ďalej Fox, ten sa tam objavil, ale keď ho boleli zuby, tak šiel domov. Na nedeľu sme sa uzhovorili, že pôjdeme o 7. hodine na starý flek sa pozrieť. Tým sme skončili.
       
Dňa 2. júna 1946 mali sme ísť niekde sa prejsť po horách, aspoň tak sme si povedali na schôdzi. Ale v nedeľu ráno okrem Jima a Soni nebolo nikoho na mieste Tak prišlo, že museli ísť oni dvaja sami ako poriadni „Samotári“.
V roku 1946
Dňa 4. júna 1946 bol Žolo s mašinou u Mikea a Kida hore v Komandloch. Mike, keď vstal z postele, nechcel svojim očiam veriť, že sa uňho na dvore objavila Žolova mašina DKW.
Žolo ako skutočný znalec sa dosť obstojne pohyboval medzi nebezpečnými zákrutami a úzkymi chodníkmi s jeho pevnou mašinou. Za chvíľu ju obidvaja pomaly spúšťali a šikovne riadili dolu do dediny. Kid sa im musel i zasmiať.
Na „Zdar“
Dňa 6. júna 1946 bola zahájená 11. schôdza v hostinci Wὓrfla. Zúčastnili sa jej: šerif Jim, Kid, Tom, Bob, Krafalo, Mike, Žolo, Johny, Fox, Soňa a Peggy. 11
Bolo nás vtedy 11 členov. Tak by to malo asi byť každú schôdzu. Bola to najpevnejšia schôdza u nás v osade „Samotárú“.
Joan a Tex neboli na schôdzi. Na nedeľu a pondelok sme sa uzniesli, že pôjdeme na tramp stanovať. Tentoraz Mike drichmal na stole, lebo bol ospalý. Niečo sme si zaspievali pohovorili a šli sme spoločne domov, pospevujúc po ulici staré pesničky. Len Bob sa akosi divne nakláňal na seňoritu Peggy.
koniec IX. kapitoly

◄ VIII. kapitolaX. kapitola ►SÚVISIACE ČLÁNKY:

ARCHÍV portálu račan.sk:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára